Volajte 0905 644 330

oprava vodovodného potrubia

 

Vykonávame kompletné opravy a nové rozvody vodovodného potrubia.

V prípade zistenia poruchy vodovodného potrubia vám navrhneme optimálne a cenovo najvýhodnejšiu opravu, v prípadne nutnosti inštaláciu nového potrubia.

Pred samotnou realizáciou je dobrá podrobná obhliadka miesta inštalácie, kde sa presne určí - aký typ potrubia, uloženie, zmeny pripojení, kontrola technických podmienok.

V prípade inštalácie, alebo opravy vodovodného potrubia volajte na tel. číslo 0907 503 133.