Volajte 0905 644 330

rems preplach kúrenia

REMS Multi-Push  

REMS Multi-Push je najmodernejšie elektronické preplachovacie zariadenie na vykonávanie preplachu kúrenia a tlakových skúšok s bez olejovým kompresorom. Preplachovanie môže prebiehať vodou alebo zmesou vody a vzduchu. Dá sa vykonávať dezinfikovanie, čistenie, konzervovanie potrubných rozvodov, na vykonávanie tlakových skúšok a kontrol tesnosti potrubných rozvodov a nádob pomocou stlačeného vzduchu.

REMS Multi Push sa používa ako pneumatické čerpadlo k riadenému plneniu nádob všetkého druhu stlačeným vzduchom, p ≤ 0,8 MPa / 8 bar .

ba jeden prístroj s viac ako 10 programami na preplachovanie a vykonávanie tlakových skúšok pomocou stlačeného vzduchu alebo vody pre rozvody pitnej vody a kúrenárskych inštalácií a iné.

 • preplachovanie vodou alebo zmesou vody a vzduchu
 • dezinfikovanie, čistenie, konzervovanie
 • vykonávanie tlakových skúšok a kontrol tesností stlačeným vzduchom
 • vykonávanie tlakových skúšok a kontrol tesnosti vodou (skušobný postup A, B, C, aj.)
 • pneumatické čerpadlo

 

REMS Multi Push sa používa na : 

Preplachovanie rozvodov kúrenia a vody

Preplachovanie rozvodov pitnej vody, alebo rozvodov kúrenia pomocou vody alebo zmesi vody a vzduchu s impulzným dodávaním stlačeného vzduchu. Tiež na preplachovanie radiátorových a plošných vykurovacích systémov. Preplachovanie potrubných systémov pomocou zmesi vody a vzduchu s konštantným tlakom vzduchu.

Dezinfekcia

Dezinfekcia rozvodov pitnej vody pomocou vody a uvedenie rozvodov pitnej vody do prevádzky a ďalších potrubných systémov. Čistenie a konzervácia radiátorových a plošných vykurovacích systémov.

Rôzne prímesy na dezinfekciu, čistenie, konzerváciu na rôzne použitie. Jednotka pre pridávanie prímesí, k dispozícii ako príslušenstvo.

Tlaková skúška a kontrola tesnosti pomocou stlačeného vzduchu

Kontrola tesnosti rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu. Záťažové skúšky rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu a ďalších potrubných systémov a nádob.

Pneumatické čerpadlo

Pneumatické čerpadlo k riadenému plneniu nádob všetkého druhu stlačeným vzduchom ≤ 0,8 MPa / 8 bar / 116 psi, s automatickým vypínaním po dosiahnutí prednastaveného tlaku vzduchu, napr. na čerpanie vzduchu o expanzných nádob alebo pneumatík.

 

Technické parametre: 

 • Preplachovanie : Tlak vody v potrubnej rozvodnej sieti p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
 • Priemer rozvodných potrubí ≤ DN 50, 2"
 • Teplota vody 5 – 35°C
 • Prietok vody ≤ 5 m3/h
 • Rôzne prímesi k dezinfekcii, čisteniu , konzervácii  na vyžiadanie
 • Tlaková skúška pomocí stlačeného vzduchu p ≤ 0,4 MPa/4 bar/58 psi
 • Tlaková skúška pomocí vody p ≤ 1,8 MPa/18 bar/261 psi
 • Pneumatické čerpadlo k riadenému plneniu nádob všetkého druhu stlačeným vzduchom p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
 • Sací výkon ≤ 230 Nl/min

 

Objednať bezplatnú obhliadku

 

Cenník čistenia a preplachu kúrenia:

Každý dom, alebo objekt je špecifický a pre stanovenie ceny robíme bezplatnú obhliadku, poprípade sa oboznámime so službami čo požadujete a na základe toho vám budeme vedieť stanoviť cenu.

Kontakt : 0905 644 330 Ing. Ľubomír Frišo

Preplach podlahového kúrenia a radiátorov robíme v rámci Západného Slovenska. Dopravu mimo Nitry dohadujeme individuálne podľa miesta realizácie preplachu kúrenia . 

Doba práce preplachu kúrenia trvá individuálne od typu kúrenia. Ale treba rátať s časom minimálne cca. 5 - 6 hod. V tomto čase je príprava zariadení, pripojenie na kúrenie, samotný preplach, často menšie opravy, poprípade doplnenie TF filtra do kúrenia. Naplnenie kúrenia novou vodou, dávkovanie chémie, odvzdušnenie kúrenia. Kontrola tlakov, spustenie kúrenia. Zápis o vykonaní preplachu.

Na preplachy sa používa aj chémia na čistenie a konzerváciu, poprípade na stabilizáciu vody a proti baktériám. 

Cenník čistenia a preplachu kúrenia

Cena chémie cca. 50 € za  0,5 litra
Cena preplachu za jeden dom cca. od 400 - 450 € s DPH
Cena preplachu bytu v dome cca. od 350 € s DPH
Cena TF filtra - bez inštalácie 129 € s DPH
Cena TF filtra - doba inštalácie cca. 1 hod. 129 € s DPH + 1 hod. 25 € s DPH + materiál
Napustenie systému upravenou vodou 50 € s DPH

Cenová kalkulácia sa môže meniť od individuálnych podmienok miesta preplachu a môže sa meniť pri obhliadke miesta realizácie.