Záručné podmienky

Záruku za prevedené dielo – prácu poskytujeme podľa obchodného zákonníka.

Záruku za dodaný a inštalovaný materiál garantujeme v záručných lehotách poskytovaných jednotlivými výrobcami daných inštalovaných produktov.

Zo záruky sú vyňaté všetky mechanické poškodenia, poškodenia vzniknuté neodbornou a neprimeranou manipuláciou, úmyselné  alebo nedbalostné poškodenie tretími osobami a udalosťami kalamitného rázu.

Kontakt v prípade poruchy:  0915 714 424

 

Reklamačný formulár

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

úprava vody © 2013 - 2023